logo9.jpg

Historia biblioteki

Na terenie Gminy Iłowo-Osada działa Gminna Biblioteka Publiczna i dwie filie biblioteczne w Narzymiu i w Białutach. GBP w Iłowie powstała w 1949 roku.
Filia w Narzymiu powstała w 1956 roku, a filia w Białutach w 1982 roku.

        W 1949 roku Iłowo wchodziło terytorialnie do powiatu działdowskiego. Biblioteka Powiatowa w Działdowie powołała Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłowie mieszczącą się w gmachu Szkoły Podstawowej razem z biblioteką szkolną. Stan księgozbioru w dniu otwarcia Biblioteki wynosił 449 książek przydzielonych z Ministerstwa Oświaty. Pierwszą bibliotekarką była P. Agnieszka Ordyszewska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Iłowie. Od 1950 r. kierowniczką Biblioteki została Janina Kalinowska, w tym czasie biblioteka została przeniesiona do jednoizbowego lokalu w budynku GRN. Na koniec 1951 roku księgozbiór Biblioteki liczył 2070 tomów. Po roku pracy w tych warunkach Biblioteka została przeniesiona do jednej z sal nieczynnego kościoła ewangelickiego. Kierowniczka Biblioteki P. Janina Kalinowska przechodzi do pracy w GRN a jej funkcję obejmuje P. Irena Maćkowiak zaledwie na okres 5 miesięcy. Dalej Biblioteką kieruje H. Liedtkie do 1 kwietnia 1957 r. W 1956 r. w związku ze zmianami administracyjnymi w podziale woj. warszawskiego Iłowo a więc i Biblioteka przechodzą do powiatu mławskiego.

         Od 1957 r. do 1962 r. w Bibliotece pracuje. P. Zofia Szpakowska-Kawka. Stan księgozbioru w 1957 r. - 3251 wol.

         Od roku 1962 do 30.01.1992 r. kieruje Biblioteką Pani Henryka Rogozińska. W Bibliotece przepracowała 30 lat. W tym czasie Biblioteka prowadzona była wzorowo. Pani Henryka Rogozińska odniosła wielkie zasługi w szerzeniu i upowszechnianiu czytelnictwa i kultury w gminie Iłowo. Jako kierownik Biblioteki aktywnie współpracowała z wieloma instytucjami, organizacjami społecznymi i szkołami z terenu gminy.

         W roku 1969 Biblioteka uzyskała nowe dwa lokale o powierzchni 50 m kwadratowych w centrum Iłowa na ulicy Wyzwolenia 5.

1976 rok obchodzony pod hasłem: "Rok Bibliotek i Czytelnictwa". Biblioteka uzyskała nowy lokal dwuizbowy w Gminno-Kolejowym Ośrodku Kultury o powierzchni 110 m2. W tych warunkach lokalowych pracuje do chwili obecnej.

         W 1976 r. Biblioteka Gminna została połączona z Biblioteką Związków Zawodowych Kolejarzy. Nazwa nowej Biblioteki w Gminie brzmi "Gminno-Kolejowa Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie". Biblioteka uzyskała etat kolejowy. Został zatrudniony drugi pracownik Pan Tomasz Różycki Pracował do 1981 roku. Po przejściu na emeryturę na etacie kolejowym została zatrudniona od 15 września 1981 r. Halina Engelard. Na etacie kolejowym przepracowała do 1 lipca 1989 r.Po zmianach reorganizacyjnych PKP zlikwidowała etat, a biblioteka uzyskała nowy etat gminny za porozumieniem stron pracownik PKP Halina Engelard przeszła na etat gminny. Biblioteka wróciła do poprzedniej nazwy "Gminna Biblioteka Publiczna". W czerwcu 1976 r. powiększono Gminę Iłowo w wyniku czego pozyskano Filię Biblioteki w Narzymiu.

        Rok 1978 - Z okazji Dnia Działacza Kultury - kierowniczka Biblioteki P. H. Rogozińska została odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". Biblioteka aktywnie współpracowała z Kołem Przyjaciół Biblioteki, Szkołą Zbiorczą, Kołem Gospodyń Wiejskich i Ośrodkiem Nowoczesna Gospodyni. W wyniku tej współpracy organizowane były spotkania autorskie, prelekcje, szkolenia, lekcje biblioteczne, pokazy, co zostało zarejestrowane w "Kronice biblioteki".

        28 luty 1983 r. - w lokalu Gminno-Kolejowej Biblioteki Publicznej w Iłowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kolegium Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej będące kontynuacją spotkań poświęconych realizacji "Programu rozwoju bibliotek gminnych w latach 1981-85".

        1982 r. - powstaje nowa Filia biblioteczna w Białutach. Pracownicy biblioteki gminnej zorganizowali filię od podstaw. Opracowali 1280 książek, założyli katalogi. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zakupiła dla Filii meble biblioteczne.

1983 r. - uzyskano etat dla nowej Filii w Białutach.

         1985 r. - Biblioteka otrzymała w nagrodę od Ministra Kultury i Sztuki prof. dr Kazimierza Żygulskiego 142 sztuki płyt gramofonowych przeznaczonych do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

        1985 r. - 20 maja Kierownik Biblioteki Pani Henryka Rogozińska została odznaczona "Złotym Krzyżem Zasługi" za wzorową i długoletnią pracę.

        30 styczeń 1992 r. - Uroczyste pożegnanie kierownika Biblioteki P. Henryki Rogozińskiej w związku z odejściem na emeryturę.
        Na uroczystość pożegnania Pani H. Rogozińskiej przybyli : Panie Instruktorki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, Wójt Gminy w Iłowie-Osadzie Pan Jan Przyborski, Sekretarz Gminy Pani Barbara Płoskońska, Główna księgowa Pani Irena Roda, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie Pani Maria Świtoń, koleżanki - bibliotekarki.

        1 luty 1992 r. - do chwili obecnej kierownictwo obejmuje pracownik Biblioteki Halina Engelard.

        1 marzec 1992 r. - zostaje zatrudniona druga osoba P. Łucja Przyborska.

        1 styczeń 1999 r. - Gmina Iłowo-Osada przechodzi do powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, a GBP w Iłowie wchodzi w skład sieci bibliotecznej nowego województwa.

        6 maj 1999 r. - uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej.

        31 grudzień 1999 r. - stan księgozbioru to 13077 wol. W 1999 roku zarejestrowano 644 czytelników. Biblioteka prenumerowała 10 tytułów prasy.

        17 maj 2000 r. - Bibliotekę odwiedził Pan Andrzej Ryński - Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

6 kwiecień 2004 r. - Bibliotekę odwiedził Wojewoda warmińsko-mazurski Pan Stanisław Leszek Szatkowski.

        28 kwiecień 2004r. - Bibliotekę odwiedził Zbigniew Branach wieloletni dziennikarz pism warszawskich m.in. tygodnika "Kultura" i miesięcznika "Reporter", autor książek z najnowszej historii Polski.

        2004 rok - akcje głośnego czytania dla dzieci z Przedszkola Gminnego.

        2006 rok - etap powiatowy konkursu plastycznego "Przyjaciele Kubusia Puchatka" rozstrzygnięty. Wyróżnienia z rąk Ewy Sotomskiej, dyrektor Biblioteki w Działdowie otrzymali czytelnicy GBP Michalina Kowalewska i Mikołaj Zmudczyński.

        2007 rok - czytelniczka biblioteki Bogusława Nowakowska została laureatem etapu powiatowego konkursu literackiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

oprac. Halina Engelard

Drukuj