logo5.jpg

O nas

Biblioteka zaprasza:

do korzystania z ponad 20 tysięcznego księgozbioru,
z bieżących czasopism,
z tematycznych słowników i encyklopedii,
z materiałów promujących naszą gminę,
poza bezpłatnym wypożyczaniem książek i czasopism oferujemy nieodpłatny dostęp do komputera (internet, skaner).

GBP w Iłowie-Osadzie świadczy usługę zwaną "książką na telefon" i bezpłatnie dostarcza swoim czytelnikom - seniorom, ludziom starszym książki które znajdują się w zbiorach biblioteki. Jest to okazja do bardziej osobistego kontaktu z czytelnikiem.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie jest przede wszystkim miejscem:

spotkań społeczności lokalnej,
uczenia się i nauczania,
bezpiecznym, komfortowym i spokojnym,
bezpłatnym i niekomercyjnym,
umożliwiającym znalezienie ważnych i inspirujących materiałów,
sprzyjającym rozwojowi różnorodnych zainteresowań.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół oraz wszystkich czytelników Biblioteki,
udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju imprez takich jak wieczory słowno-muzyczne, spotkania z pisarzami, wystawy, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne i inne,
Sprawowanie nadzoru nad filiami,
współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury.

 

Drukuj